Pressmeddelande: Tiden mogen för en fristående nationell antidopingorganisation

Arbetet mot doping bör organiseras i fristående nationell antidopingorganisation. Det beslutade Riksidrottsstyrelsen idag (20/4-20).

Sidan uppdaterades:

Den 7 november 2019 beslutade World Anti-Doping Agency, WADA, att ny Världsantidopingkod ska träda i kraft den 1 januari 2021. Det innebär nya regler för hur dopingarbetet ska bedrivas och organiseras för att godkännas av WADA.

Riksidrottsförbundet har under en längre tid arbetat för att se hur arbetet mot doping bör organiseras för bästa effekt och samtidigt säkerställa att världsantidopingkoden följs. När den nya koden presenterade 7 november 2019 inleddes samarbete som också inkluderar representanter från specialidrottsförbunden och före detta aktiva elitidrottare.

Idag beslutade Riksidrottsstyrelsen att verka för en fristående nationell antidopingorganisation som då också bör tilldelas de 35 miljoner kronor som idag är en del av det statliga idrottsanslaget och att övriga ekonomiska behov tillförs från andra håll.

-Efter dialog inom idrottsrörelsen är tiden nu mogen för att antidopingarbetet i Sverige blir fristående för att även fortsatt vara i världsklass och följa den nya Världsantidopingkoden som beräknas träda i kraft 1 januari 2021, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Närmast väntar nu en dialog med regeringen för att se hur den fortsatta processen bör ske. Det återstår en del pusselbitar innan allt är på plats.

Åke Andrén Sandberg, ordförande i Dopingkommissionen, Svensk Antidoping:

-Vi tror inte att de enskilda idrottarna kommer att märka någon skillnad. Antidopingarbetet i Sverige är redan av hög klass men vår trovärdighet både i Sverige och utomlands kommer att öka mycket med den nya organisationen. På sikt gör det en stor skillnad.

Pressmeddelandet publicerades i TT den 20 april 2020