Beslut om sanktioner mot Ryssland förbereds

WADA har tålmodigt gett Ryssland chansen att lägga korten på bordet och erkänna det organiserade fusk som avslöjats. Framförallt ville man få ut alla data gällande prover från Moskvas dopinglaboratorium.

Sidan uppdaterades:

De data som Ryssland nu försett WADA med visade sig också ha blivit manipulerade och man har till och med försökt plantera falska bevis i materialet. WADA:s Compliance Review kommitté föreslår därför kraftfulla sanktioner som bland annat omfattar upp till fyra år av uteslutning av Ryssland från internationell idrott. WADA: s exekutivkommitté ska besluta i frågan den 9 December vid ett möte i Paris.

Läs förslaget