Adse

Antidoping Sverige i internationellt samarbete med Malta

Ett samarbetsavtal har ingåtts mellan Antidoping Sverige och Authority For Integrity In Maltese Sport (AIMS), som är den nya nationella antidopingorganisationen (NADO) i Malta. Syftet är att utveckla AIMS antidopingverksamhet. 

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:

Foto: Delar av Antidoping Sveriges kansli tillsammans med WADA-representant och personal i AIMS.

Samarbetet är ett initiativ av WADA och ingår i Världsantidopingbyråns Capacity Building-project, som handlar om att ett välutvecklat NADO bistår ett annat NADO, som är i starten av sin verksamhet. 

Arbetet startades förra året, då personal från Antidoping Sverige utbildade dopingkontrollanter på Malta inför tävlingsarrangemanget Games of the Small States in Europe, som hålls i Valletta mellan 28 maj-3 juni. Under förra veckan var personal från AIMS på besök hos Antidoping Sverige. Besöket förde med sig diskussioner kring hur AIMS kan ta fram ett utbildningsprogram i antidoping för idrotten i Malta.

– Avtalet med Antidoping Sverige kommer att ge oss alla nödvändiga verktyg och de resurser som krävs för att organisera ett utbildningsprogram för antidopingarbetet i Malta, som är av högsta prioritet, säger Luciano Busuttil VD för AIMS. 

– Vi vill tacka både WADA och AIMS som givit oss förtroendet att vara med och utveckla och stärka det globala antidopingarbetet. Ett gott samarbete har påbörjats, som vi tillsammans kommer att utöka än mer, säger Christine Helle VD i Antidoping Sverige. 

WADA:s stabschef Rafal Piechota (stående i bild) tillsammans med Luciano Busuttil, VD för Authority For Integrity In Maltese Sport och Christine Helle, VD Antidoping Sverige, som skriver under samarbetsavtalet. 

För mer information kontakta

Christine Helle
VD Antidoping Sverige
0722-46 08 31